Հովհաննես Ստյոպայի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, բակալավրի կրթական ծրագիր
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, մագիստրոսի կրթական ծրագիր
2002 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2009 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու,(գիտական թեզը` «Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ.»)
2013 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2009 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2015 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող
2015 թ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
2010 - 2012 թթ. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի (ԵԿՏԱ) Միջազգային հարաբեությունների ամբիոնի վարիչ
2010-2016 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասիստենտ
2012 թ-ից ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության և Սփյուռքագիտության ամբիոնների դասախոս, դոցենտ
2012 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային կենտրոնի Միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ


Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաստանի պատմություն, Հյուսիսային Կովկասի պատմություն, Հյուսիսային Կովկասի ու Հարավային Ռուսաստանի հայկական համայնքների պատմություն, Հայ սփյուռքի աշխարհագրություն և ժողովրդագրություն, Ռուսաստանի և հարևան երկրների հայկական համայնքների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևելյան Եվրոպայի և նախկին խորհրդային հանրապետությունների հայկական համայնքների ժողովրդագրության, հասարակական-քաղաքական և հոգևոր-մշակութային պատմության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հովհաննես Ստյոպայի Ալեքսանյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ. | «Տիր», Եր., 2014

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ. | Պատմության ինստիտուտ, Եր., 2011
 

Հոդված/Article

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945-1988 թթ. հայաթափության եվ մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականություն | Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 17(1), 65-78 էջ, Հայաստան |

Aleqsanyan Hovhannes

The past and present of the Armenian community in Romania | Paper abstracts, International conference on Romanian-Armenian cultural heritage, Bucharest, 2013

Հովհաննես Ալեքսանյան

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 1776-1815 թթ. | «Զանգակ»,Եր.,2013

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայ ազգաբնակչությունը միութենական հանրապետետություններում ըստ 1959-1989 թթ. մարդահամարի տվյալների | ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի հանդես, Եր., 2013

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայ ազգաբնակչությունը Ուկրաինայի ԽՍՀ-ում և Բելառուսիայի ԽՍՀ-ում | ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի հանդես, Եր.,2012

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայ ազգաբնակչությունը միութենական հանրապետություններում ըստ է1970 թ. ԽՍՀՄ Համամիութենական մարդահամարի տվյալների | «Հայոց պատմության հարցեր», գիտական հոդվածների ժողովածու,Եր., 2012, թ.13

Алексанян О.С.

Армяни в Крыму в Советский период | Журнал, «Схiдний свiт», Нацiональна Академiя Наук Укранiы, Киiв, 2012, թ.1

Алексанян О.С.

Армяне и армянская церковь в Молдавии | "Из истории армяно-украинских и молдавских отмошений", Сборник статей и материалов,Сост.:Хачатрян К., Алексанян О., Институт истории, Ер.,2012

Алексанян О.С.

Армяне в Украине в конце XX-в первой половине XX вв. | "Из истории армяно-украинских и молдавских отмошений", сборник статей и материалов,Сост.:Хачатрян К., Алексанян О., Институт истории, Ер.,2012

Хачатрян Карен, Алексанян Ованес

Из истории армяно-украинских венгерскийх и молдавских отношений | Институт истории, Ер., 2012

Ալեքսանյան Հ. Ա., Ասոյան Լ.Ա.

Հայերը ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն/ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Եր., 2011, թ.4

Հովհաննես Ալեքսանյան

Պյատիգորսկի, Մոսկվայի և Դոնի հայ գրական խմբակները 1920-1930-ական թթ. | «Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2010,թ.10

Алексанян О.С.

Участие армян союзных республик в борьбе с фашизмом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны | "Беларуская правда", Минск, 2010

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայերը Մոլդովայում և նրանց դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում | «Եվրոպական ակադեմիա», գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2010,թ.2

Հովհաննես Ալեքսանյան

Սիմֆերոպոլի Հայ Համայնական Խորհուրդն ու Վարչությունը | «Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2008,թ.9

Հովհաննես Ալեքսանյան

Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը 1916-1926 թթ. | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2007

Հովհաննես Ալեքսանյան

Շուշիի և Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը 1916-1926 թթ. | «Շուշին հայոց քաղաքակրութթյան օրրան»,Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված նյութեր, Եր., 2007

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հոգևոր-եկեղեցական կյանքի անկումը խորհրդային համայնքներում XX-րդ դարի 20-ական թվականներին | «Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2007,թ.8

Հովհաննես Ալեքսանյան

Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք շաբաթաթերթը 1918-1920թթ.» | «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Եր., 2006, թ.3

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայ ազգաբնակչությունը Միջին Ասիայի | «Արևելագիտության հարցեր», գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2006, հ.VI

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայ ազգաբնակչության տեղաբաշխում Ադրբեջանական և Վրացական ԽՍՀ-ներում (1920-1930-ական թթ.) | «Պատմաբանասիրական հանդես», Եր., 2006, թ.2

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայկական հասարակական բարեգործական կազմակերպությունները Դոնում 1917-1920 ական թթ. | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», գիտահանրամատչելի հանդես, Եր., 2006, թ.1

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայերն Ուրալում, Սիբիրում և Հեռավոր Արևելքում XX-րդ դարի 20-ական թվականներին | «Հայոց պատմության հարցեր», գիտական հոդվածնորի ժողովածու, Եր.,2006, թ.7
 

Թեզիս/Thesis

Հովհաննես Ալեքսանյան

Հայերը Ղրիմում 1917-1926 թթ. | «Հայերն Ուկրաինայում. Երեկ, այսօր, վաղը»,միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ,Ստարի Կրիմ,2009