Լյուբա Բարատովի Միրզոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
2010 թ. երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
2019 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գործավար, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաֆիզիկա - 1» (լաբորատոր), «Գրավիհետախուզություն, միջուկային երկրաֆիզիկա» (լաբորատոր), «ՀՀ սեյսմատեկտոնիկա» (դասախոսություն,լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, հանքային ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 4, ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի արհբյուրոյի անդամ

Լյուբա Բարատովի Միրզոյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Բ. Միրզոյան

Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման եղանակները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 36 էջ

С. Н. Назаретян, Р. Р. Дургарян, Т. А. Шахбекян, А. Г. Григорян, Л. Б. Мирзоян

Региональные разломы территории Армении по геофизическим данным и их сейсмичность | "Гитутюн" НАН РА, 2015թ․, 183 стр., Армения
 

Հոդված/Article

Мирзоян Л.Б., Татевосян Л.К.

Характер геофизических полей по региональному профилью Ашоцк - Спитак | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско - Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора.С.П.Баляана. Ереван, 25-28 апреля, 2007 г., Стр. 175 - 178.

Мирзоян Л. Б., Назаретян С. Н.

Системы разломов и тектонически активные разломы территории Армении | Вестник горного университета Украины, 2007, N 11, Днепропетровск, стр. 34-37

Լ.Միրզոյան

Սպիտակի 1988թ.երկրաշարժի հետցնցումային գոտու զարգացման դինամիկան | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско - Гималайского пояса. Материалы конференции, посвященной 90-летию профессора.С.П.Баляана. Ереван, 25-28 апреля, 2007 г., стр. 167-174 |

Մ. Ա. Գրիգորյան, Ր. Ռ. Դուրգարյան, Լ. Բ. Միրզոյան

Количественная оценка афтершокового процесса Спитакского землятрясения 1988 г.(Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետցնցումային փուլի քանակական գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 122-127 (ռուսերեն) |

Мирзоян Л. Б., Назаретян С. Н.

Проявление особенностей геологического строения в геофизических полях северо - западной территории Республики Армения | Сб. науч. трудов конф.посвящ.60-летию основания НАА РА Гюмри, 2004 г., стр 126 - 138
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Լ.Միրզոյան

Սպիտակի 1988թ.երկրաշարժի հետցնցումային գործընթացների տևողության մասին | ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ հիմնադիր ակադեմիկոս Ա.Գ.Նազարովի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված նստաշրջանի գիտական աշխատությունների ժողովածու, Գյումրի 7-11հոկտ., 2008,