Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 50-ական թվականների տեղական ժողովները և դրանց երրորդաբանական հանգանակները» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, ԵՊՀ հրատ., էջ 84-99, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Մինչնիկեական հակաարիոսական երրորդաբանության առանձնահատկությունները» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Ե, էջ 14-26, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Պատմաբանի երկրորդ հայտնությունը» | (գրքի տեսություն), «Էջմիածին», Պրակ Դ, էջ 119-126, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արիոսականության նկատմամբ Կոստանդին կայսեր դիրքորոշումը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 11, էջ 101-115, Երևան, 2009:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հետնիկեական երրորդաբանական հոսանքների դասակարգման հիմնահարցը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), №11, էջ 86-101, Երևան, 2009:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   11  |  Տեսնել բոլորը