Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով, հ. Ա, Պատմագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Բ, Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը), հ. Գ, Հայերենագիտական ուսումնասիրություններ (հրատարակության պատրաստեց Պ. Հ. Հովհաննիսյանը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 186-192 |

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Բ Աջատար» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 216-219, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Հովհաննես Է Աջակիր» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 139-142, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կ. Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովը և երրորդաբանկանա վիճաբանությունների ավարտը» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 170-196, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Անտիոքի 341 թ. ժողովի դավանաբանական չորրորդ բանաձևի դոգմատիկական առանձնահատկությունները» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 204-213, Երևան, 2008
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը