Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կարապետ Ա Կեղեցի (Խորձենացի, Բոկիկ, Բոնիկ)» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 100, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Խաչիկ Ա Արշարունեցի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 92-95, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նիկեայի 325 թ. տիեզեարժողովը և նրա երրորդաբանական աստվածաբանությունը» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 143-169, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արմինիումի և իսավրական Սելևկիայի 359 թ. ժողովների երրորդաբանական հանգանակների հավատքային ուղղվածությունը» | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 47-62, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նահապետ Ա Եդեսացի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 180-182, Ս. Էջմիածին, 2008:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը