Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Վրթանես Ա Պարթև» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 239-241, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Ա Սևանցի» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 212-216, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Ընդհանրական եկեղեցին IV դարի 50-ական թվականներին: Անկյուրայի 358 թ. ժողովի դավանաբանական ուղղվածությունը» | Գավառի պետական համալսարան (գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 194-204, Երևան, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարգիս Գ Մյուսայլ» | «Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ», էջ 219-223, Ս. Էջմիածին, 2008:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 40-50-ական թվականների հականիկեական երրորդաբանական հանգնակաների քննական արժևորումը» | (հումանիտար գիտություններ), ՀՀ ԿԳՆ Գավառի պետական համալսարանի (գիտական հոդվածների ժողովածու), №8, էջ 26-37, Երևան, 2007:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը