Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայություն բաժին
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Գիտական աթեիզմ, կրոնի և աթեիզմի պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեմա - «Նազարեթ Տաղավարյանի ազատախոհական հայացքները», Թիֆլիս, 1988 թ.

Աշխատանքային փորձ
1981 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ուսումնամեթոդական կաբինետի վարիչ
1985 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասխոս
1990 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից ԵՊՀ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կաթոլիկության, ուղղափառության և բողոքականության կրոնափիլիսոփայական արդի հոսանքները, Պատմական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրները, Կրոնների պատմության դպրոցները, Կրոնի ֆենոմենոլոգիա, Քրիստոնեական Արևելքը 20-րդ դարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական, պատմական և համեմատական կրոնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ավետիս Գուրգենի Քալաշյան

 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կրոնների պատմության հիմնահարցերի դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 3-26, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Սարդիկիայի 342-343 թթ. ժողովի աստվածաբանական հանգրվանները» | «Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 151-166, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Նազարեթ Տաղավարյանը հայ ժողովրդի կյանքում կրոնի դերի մասին» | «Գիտելիք», №22, էջ 28-35 և №23, էջ 36-42, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«IV դարի 60-ական թվականների երրորդաբանական հոսանքները: Օմիականություն» | «Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №4 (29), էջ 199-207, Երևան, 2006:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Կրոնների տիպաբանությունը և նախնադարյան (վաղնջական) հավատալիքներ թեմաների դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները» | «Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր»,ԵՊՀ հրատ., էջ 49-64, Երևան, 2006:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը