Սերգեյ Սևանի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինակաթյան հիմնախնդիրները», 08.06.2007, ՀՀ սահմանադրական դատարան
2007 թ. ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2004 թվականից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական տեխնիկայի (վարպետության) հիմունքներ, իրավագիտության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորմատիվ ակտերի համակարգում, իրավունքի մեկնաբանում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Սերգեյ Սևանի Քոչարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և օրինականության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 160 էջ |
 

Հոդված/Article

Sergey Kocharyan

Principle of Legal Legitimacy in the Phase System of Legal Regulation Mechanism | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.34-40 |

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական տեխնիկայի կառուցվածքի հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, Եր. 2013, ԵՊՀ հրատ., 214-224 էջեր

Ս.Ս. Քոչարյան

Իրավաբանական տեխնիկայի և օրենսդրական տեխնիկայի հարաբերակցությունը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 369-376 էջեր

Ս.Ս. Քոչարյան

Օրինականությունը և դրա ապահովման միջոցները պետական ապարատի գործունեության մեջ | Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 4/129, 12-18 էջեր

Սերգեյ Սևանի Քոչարյան

Քաղաքացիների իրավական դաստիարակության բարելավումը որպես օրինականության ամրապնդման կարևորագույն պայման | Դատական իշխանություն, № 3 (116), 2009, էջ 4-11
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը