Ռուբեն Միքայելի Միրաքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996 - 1997 թթ. Կահիրեի Պետական Համալսարան, Եգիպտոս

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Իսլամի կրոնա-իրավական համակարգի հիմնական աղբյուրների լեզվա-տեքստաբանական վերլուծությունը («Իմամ ալ-Բուխարիի» հադիսների ժողովածուի նյութի հիման վրա)», 1999, ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ
2007 թ-ից ունի ԵՊՀ դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, դոցենտ
2007 թ-ից մինչ այժմ «Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն» ՀԿ, տնօրեն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Համալսարանական կրթության զարգացման վարչություն, բաժնի պետ

Կարդացվող դասընթացներ
Հադիսագիտության ներածություն, Մուսուլմանական իրավունքի աղբյուրներ, Մուսուլմանական փիլիսոփայության ներածություն, Արաբագիտության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հադիսագիտություն, Մուսուլմանական ավանդություն, Մուսուլմանական համայնքի արժեքային համակարգ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 թ. TEMPUS - Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան
2007 թ. «Իսլամի ուսուցումը Հայստանում», SSRC ծրագիր, Երևան
2009 թ. Ռոնալդ և Էլին Վեյսեր կրթաթոշակ, Միչիգանի համալսարան, ԱՄՆ, Միչիգան
2009 թ. Կարնեգի կրթաթոշակ Fellows Program, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Բերկլի
2009 - 2010 թթ. Ֆուլբրայթ կրթաթոշակ, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Սանտա Բարբարա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն» ՀԿ, տնօրեն
ՀՀ ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա, խորհրդի անդամ
«Ակադեմիական համագործակցության եվ օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2009 թ-ին Carnegie Fellowship
2009 թ-ին Weiser Professional Development Award
2009 - 2010 թթ-ին Fulbright Research Fellowship

ruben_mirakyan@ysu.am

Ռուբեն Միքայելի Միրաքյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ռուբեն Միրաքյան

"The right of the pre-emition (shufa) in the sahih al-Bukhari (810-870)" | Իրան-Նամէ, հատոր 44-45, Երևան 2013

Ռուբեն Միրաքյան

Հադիսագիտության ներածություն | Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան 2007
 

Հոդված/Article

Э.А. Агаджанян , А.Л. Атоянц, Р.М. Арутюнян , Р.Э. Авалян

Изучение генетических эффектов в природных экосистемах | Междун. научн. конференция “Проблемы эволюции и систематики культурных р-ний”, Санкт-Петербург, октябрь, 2014, с.48.

Ռուբեն Միրաքյան

The Shaping of Muslim Identity in the United States | Field Report, CASE Visiting Fellow, UC Berkeley, California, USA 2009 Read Here

Ruben Mirakyan

Teaching Islam in Armenia | Երևան 2007

Ruben Mirakyan

The reflection of the right of the pre-emition (shufa) in the sahih al-Bukhari (810-870) | "Orientalia", Պրակ III, Երևան 2006

Рубен Миракян

Пути интеграции хадисных текстов | «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ», հատոր I, Երևան 2006