Ռուզաննա Տիրանի Քոսայան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1993 - 1997 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1991 թթ.­ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բանասիրության բաժին (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա(ԳԱՓԾ), Վրաստան

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն (գերացանց), անգլերեն (խոսակցական)

Ռուզաննա Տիրանի Քոսայան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Apresjan A., Gevorgjan J., Kossajan R.

Deutsch für Fortgeschrittene | Manual, Verlag der Universität Jerewan, Երևան, 1-ին հրատ. ԵՊՀ հրատ., 2007, 2-րդ հրատ., փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ. 2009