Վրեժ Գրիգորիի Քարդումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ. Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանի ասպիրանտուրա, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
01.01.2009 - 14.07.2012 թթ. ՀՀ սփյուռքի նախարարության ԱՊՀ հայ համայնքների վարչություն
14.07.2012 - 2013 թթ. ՀՀ ԱԳՆ «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության Պաշտոնական այցերի բաժնի կցորդ
2013 թ-ից մինչ այսօր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (գործուղվել է ՀՀ ԱԳՆ-ից), երրորդ քարտուղար
01.09.2009 թ. մինչ այսօր Հայ - ռուսական (սլավոնական) համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների և համաշխարհային քաղաքականության ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
01.09.2010 - 01.09.2013 թթ. Հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի ավագ դասախոս, ասիստենտ
01.09.2013 թ. Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ավագ դասախոս, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Համաշխարհային քաղաքականության ոչ պետական դերակատարները», «Տնտեսական դիվանագիտություն»

Լեզուների իմացություն
Անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, պարսկերեն

Վրեժ Գրիգորիի Քարդումյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Kardumyan V.

Some issues of the contemprorary world system in the 21st Centuary | Educational-methodoliogical handbook, Yerevan, 2014, P. 200

Кардумян В.

Некоторые проблемы современной системы международных отношений | Учебно-методическое пособие/В.К. Кардумян. - Ер.:, Изд-во РАУ, 2013. – 156с.
 

Հոդված/Article

Kardumyan V.

The Decline of US Power: Perception or Reality | ITD, State Department, US, 2014. 34-37 PP.

Кардумян В.

Коллективная безопасность на Южном Кавказе: концептуальные подходы стран региона | «CAUCASICA». Труды Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Том 2. М., 2013, с. 223-233

Վ. Քարդումյան

Ազգային և միջազգային անվտանգության նոր մարտահրավերները 21-րդ դարում | «Գլաձոր» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013թ., Էջ. 127-141

Վ. Քարդումյան

Գումպլովիչի սոցիալական պետության գաղափարախոսությունը մոդեռնիզացիայի համատեքստում, Քաղաքագիտության հարցեր 2012 | Քաղաքական արդիականացումը և ՀՀ քաղաքական գործընթացները: Երևան, «Մանկավարժ», 2013թ. Էջ 165-173

Վ. Քարդումյան

Միջազգային հարաբերություններ. ինքնուրույն դսաընթաց, թե քաղաքագիտության բաղկացուցիչ մաս, Քաղաքագիտության հարցեր 2012 | Քաղաքական արդիականացումը և ՀՀ քաղաքական գործընթացները: Երևան, «Մանկավարժ», 2013թ. Էջ 238-247
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը