Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ
Փիլիսոփայություն
Հոգեբանություն


Մագիստրատուրա
Փիլիսոփայություն
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական 
խորհրդատվություն

Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

Կիրառական հոգեբանություն /հեռակա ուսուցում/
Կառավարման հոգեբանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Նարինե Խաչատրյան , Սերոբյան Ա․, Գրիգորյան Ա․
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
2021 | Հոդված/Article
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.
Khachatryan N. , Grigoryan A., Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek
Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations
2021 | Հոդված/Article
Journal of Cross-Cultural Psychology, (Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek- main authors)
https://doi.org/10.1177/0022022121997997
Khachatryan N. , Grigoryan A.K., Kimmo Eriksson
Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies
2021 | Հոդված/Article
Nat Commun 12, 1481. (main author Kimmo Eriksson)
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9.
Khachatryan N.G. , Grigoryan A.K.
Does Culture Mediate the Effect of Promotion/Prevention Regulatory Focus on Subjective Well-Being? Evidence from an Armenian Sample
2021 | Հոդված/Article
Psychology in Russia: State of the Art, 14(3), 103-118.
Գևորգ Հակոբյան
Կորոնավիրուսային համավարակի խոսույթի իմացաբանական որակման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 44-54
|